Tämä Henkilötietojen tietosuojakäytäntö (jäljempänä - Tietosuojakäytäntö) koskee kaikkia tietoja, jotka motiva.ee-verkkosivusto voi saada Käyttäjästä sivuston käytön aikana.

1. MÄÄRITELMÄT
1.1 Tässä tietosuojakäytännössä käytetään seuraavia termejä:
1.1.1 “Sivuston hallinto (jäljempänä - Sivuston hallinto)” - Motiva Aknakatted OÜ:n valtuutetut työntekijät, jotka hallinnoivat sivustoa, järjestävät ja/tai suorittavat henkilötietojen käsittelyä sekä määrittelevät henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset, käsiteltävät henkilötiedot sekä henkilötietojen kanssa suoritettavat toimenpiteet (operaatiot).
1.1.2 “Henkilötiedot” - mikä tahansa tieto, joka liittyy suoraan tai epäsuorasti määritettävissä olevaan fyysiseen henkilöön (henkilötietojen subjektiin).
1.1.3 “Henkilötietojen käsittely” - mikä tahansa toimenpide (operaatio) tai toimenpiteiden (operaatioiden) kokonaisuus, joka suoritetaan henkilötietojen kanssa automaattisia keinoja käyttäen tai ilman niitä, mukaan lukien tietojen kerääminen, tallentaminen, järjestäminen, kerääminen, säilyttäminen, päivittäminen (muuttaminen), hakeminen, käyttö, siirtäminen (levittäminen, tarjoaminen, pääsy), anonymisointi, estäminen, poistaminen ja tuhoaminen.
1.1.4 “Henkilötietojen luottamuksellisuus” - operaattorin tai muun henkilötietoihin pääsyn saaneen henkilön velvollisuus olla levittämättä niitä ilman henkilötietojen subjektin suostumusta tai muuta laillista perustetta.
1.1.5 “Sivuston käyttäjä (jäljempänä - Käyttäjä)” - henkilö, jolla on pääsy sivustolle Internetin kautta ja joka käyttää sivustoa.
1.1.6 “Evästeet” (Cookies) - pieni datan pala, jonka verkkopalvelin lähettää ja tallentaa käyttäjän tietokoneelle, ja jonka verkkoklientti tai verkkoselain lähettää takaisin verkkopalvelimelle joka kerta HTTP-pyynnössä, kun yritetään avata vastaavan sivuston sivua.
1.1.7 “IP-osoite” - yksilöllinen verkkosolmun osoite tietokoneverkossa, joka on rakennettu IP-protokollan mukaisesti.

2. YLEISET EHDOT
2.1 Sivuston käyttäminen tarkoittaa, että Käyttäjä hyväksyy tämän tietosuojakäytännön ja Käyttäjän henkilötietojen käsittelyehdot.
2.2 Jos Käyttäjä ei hyväksy tietosuojakäytännön ehtoja, hänen on lopetettava yrityksen sivuston käyttö.
2.3 Tämä tietosuojakäytäntö koskee vain www.motiva.ee-sivustoa. Yritys ei hallinnoi eikä ole vastuussa kolmansien osapuolien sivustoista, joille Käyttäjä voi siirtyä yrityksen sivustolla olevien linkkien kautta.
2.4 Sivuston hallinto ei tarkista yrityksen sivuston Käyttäjän antamien henkilötietojen oikeellisuutta.

3. TIETOSUOJAKÄYTÄNNÖN AIHE
3.1 Tämä tietosuojakäytäntö määrittelee Sivuston hallinnon velvollisuudet olla paljastamatta ja varmistaa henkilötietojen luottamuksellisuuden suojaamisen, jotka Käyttäjä antaa Sivuston hallinnon pyynnöstä rekisteröityessään sivustolle, jättäessään palautetta sivustolla tai pyytäessään yhteydenottoa yrityksen sivustolla.
3.2 Sivusto suojaa tietoja, jotka siirtyvät automaattisesti sivuja selattaessa, joille on asennettu tilastojärjestelmän skripti (“pikseli”):
IP-osoite;
tiedot evästeistä;
tiedot selaimesta (tai muusta ohjelmasta, joka tarjoaa pääsyn mainosten näyttämiseen);
pääsyn aika;
sivun osoite, jolla mainosyksikkö sijaitsee;
viittaaja (edellisen sivun osoite).
3.3 Sivusto kerää tilastotietoja kävijöidensä IP-osoitteista. Näitä tietoja käytetään teknisten ongelmien havaitsemiseen ja ratkaisemiseen.
3.4 Kaikki muut edellä mainitsemattomat henkilötiedot (käytetyt selaimet ja käyttöjärjestelmät jne.) on säilytettävä turvallisesti eikä niitä saa levittää, paitsi kohdissa 5.2. ja 5.3. tässä tietosuojakäytännössä mainituissa tapauksissa.

4. KÄYTTÄJÄN HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMISEN TAVOITTEET
4.1 Sivuston hallinto voi käyttää Käyttäjän henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:
4.1.1 Käyttäjälle pääsyn tarjoaminen Sivuston personoituihin resursseihin.
4.1.2 Yhteyden luominen Käyttäjään, mukaan lukien ilmoitusten, pyyntöjen, jotka koskevat Sivuston käyttöä, palvelujen tarjoamista, Käyttäjän pyyntöjen ja hakemusten käsittelyä, lähettäminen.
4.1.3 Käyttäjälle tehokkaan asiakas- ja teknisen tuen tarjoaminen Sivuston käytön yhteydessä ilmenevien ongelmien ratkaisemiseksi.
4.1.4 Käyttäjälle tämän suostumuksella tuotepäivitysten, erikoistarjousten, hintatietojen, uutiskirjeiden ja muiden Sivuston nimissä annettujen tietojen toimittaminen.
4.1.5 SMS-viestien lähettäminen uusista palveluista, erikoistarjouksista, hintatiedoista, uutiskirjeistä ja muista Yhtiön nimissä annetuista tiedoista. Voit kieltäytyä vastaanottamasta SMS-viestejä soittamalla numeroon +372 55533025 tai lähettämällä pyynnön sähköpostiosoitteeseen info@motiva.ee.

5. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN MENETELMÄT JA AJANJAKSO
5.1 Käyttäjän henkilötietojen käsittely suoritetaan ilman aikarajoitusta, millä tahansa laillisella tavalla, mukaan lukien henkilötietojen tietojärjestelmissä automaattisia keinoja käyttäen tai ilman niitä.
5.2 Käyttäjän henkilötiedot voidaan siirtää Viron tasavallan valtuutetuille viranomaisille vain Viron lainsäädännön asettamilla perusteilla ja siinä säädetyssä järjestyksessä.
5.3 Henkilötietojen menetyksen tai paljastumisen yhteydessä Sivuston hallinto ilmoittaa Käyttäjälle henkilötietojen menetyksestä tai paljastumisesta.
5.4 Sivuston hallinto toteuttaa tarvittavat organisatoriset ja tekniset toimenpiteet suojatakseen Käyttäjän henkilötietoja luvattomalta tai tahattomalta pääsyltä, tuhoamiselta, muuttamiselta, estämiseltä, kopioimiselta, levittämiseltä sekä muilta kolmansien osapuolten laittomilta toimilta.
5.5 Sivuston hallinto yhdessä Käyttäjän kanssa toteuttaa kaikki tarvittavat toimenpiteet vahinkojen tai muiden henkilötietojen menetyksestä tai paljastumisesta johtuvien kielteisten seurausten estämiseksi.

6. OSAPUOLTEN VELVOLLISUUDET
6.1 Käyttäjän on:
6.1.1 Annettava sivuston käyttämiseen tarvittavat henkilötiedot.
6.1.2 Päivitettävä ja täydennettävä annettuja henkilötietoja, jos nämä tiedot muuttuvat.
6.2 Sivuston hallinnon on:
6.2.1 Käytettävä saatuja tietoja yksinomaan tämän tietosuojakäytännön kohdassa 4 mainittuihin tarkoituksiin.
6.2.2 Varmistettava luottamuksellisten tietojen säilyttäminen salassa, ei saa paljastaa niitä ilman Käyttäjän etukäteen antamaa kirjallista suostumusta, eikä myydä, vaihtaa, julkaista tai muulla tavoin paljastaa annettuja henkilötietoja, lukuun ottamatta tämän tietosuojakäytännön kohtia 5.2. ja 5.3.
6.2.3 Toteutettava varotoimenpiteitä Käyttäjän henkilötietojen luottamuksellisuuden suojaamiseksi siten kuin vastaavanlaisten tietojen suojaamiseksi tavallisesti käytetään liiketoiminnassa.
6.2.4 Estettävä vastaavaa Käyttäjää koskevat henkilötiedot Käyttäjän tai hänen laillisen edustajansa tai valtuutetun tietosuojaviranomaisen pyynnöstä tarkastuksen ajaksi, jos havaitaan virheellisiä henkilötietoja tai laittomia toimia.

7. OSAPUOLTEN VASTUU
7.1 Sivuston hallinto, joka ei ole täyttänyt velvollisuuksiaan, on vastuussa Käyttäjälle aiheutuneista vahingoista henkilötietojen laittomasta käytöstä Viron tasavallan lainsäädännön mukaisesti, lukuun ottamatta tämän tietosuojakäytännön kohtia 5.2., 5.3. ja 7.2.
7.2 Luottamuksellisten tietojen menetyksen tai paljastumisen tapauksessa Sivuston hallinto ei ole vastuussa, jos kyseiset luottamukselliset tiedot:
7.2.1 Tulisivat julkisiksi ennen niiden menettämistä tai paljastamista.
7.2.2 Olisivat saatu kolmannelta osapuolelta ennen niiden vastaanottamista Sivuston hallinnolta.
7.2.3 Olisivat paljastettu Käyttäjän suostumuksella.

8. RIITOJEN RATKAISEMINEN
8.1 Ennen kanteen nostamista oikeudessa riitojen ratkaisemiseksi Käyttäjän ja Sivuston hallinnon välillä on esitettävä vaatimus (kirjallinen ehdotus riidan vapaaehtoiseksi ratkaisemiseksi).
8.2 Vaatimuksen vastaanottaja ilmoittaa vaatimuksen esittäjälle vaatimuksen käsittelyn tuloksista kirjallisesti 30 kalenteripäivän kuluessa vaatimuksen vastaanottamisesta.
8.3 Jos sopimukseen ei päästä, riita siirretään käsiteltäväksi oikeudelliselle elimelle Viron tasavallan voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.
8.4 Tähän tietosuojakäytäntöön ja Käyttäjän ja Sivuston hallinnon välisiin suhteisiin sovelletaan Viron tasavallan voimassa olevaa lainsäädäntöä.

9. GOOGLE ADWORDS- JA FACEBOOK-UUDENMARKKINOINTITAGIT
9.1 Tämä verkkosivusto käyttää Google AdWords- ja Facebook-uudelleenmarkkinointitageja. Tämä verkkosivusto käyttää Google AdWords- ja Facebook-uudelleenmarkkinointipalveluja mainostaakseen aiemmille kävijöillemme kolmannen osapuolen sivustoilla. Tämä tarkoittaa, että näytämme mainoksia aiemmille sivustomme kävijöille. Mainoksia voi näkyä Googlen hakutulossivulla, Googlen Display-verkostossa, Facebookissa, Facebookin kumppaniverkostossa tai Instagramissa. Kolmannen osapuolen sivustot, mukaan lukien Google ja Facebook, käyttävät evästeitä näyttääkseen mainoksia sivuston www.motiva.ee aiemmille kävijöille. Kaikkia kerättyjä tietoja käytetään tämän tietosuojakäytännön sekä Googlen ja Facebookin tietosuojakäytäntöjen mukaisesti.
9.2 Voit kieltäytyä uudelleenmarkkinoinnista alla olevien linkkien kautta:
Google: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=ru
Facebook: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/

10. LISÄEHDOT
10.1 Sivuston hallinto voi tehdä muutoksia tähän tietosuojakäytäntöön ilman Käyttäjän suostumusta.
10.2 Uusi tietosuojakäytäntö tulee voimaan sen julkaisemisesta sivustolla, ellei uudessa tietosuojakäytännön versiossa toisin määrätä.
10.3 Voimassa oleva tietosuojakäytäntö on saatavilla osoitteessa https://ашт.motiva.ee/policy/
HENKILÖTIETOJEN TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ SIVUSTOLLE motiva.EE